Kartik Seshadri at Birla Sabhaghar, Kolkata

Sitar Maestro Kartik Seshadri performs for the prestigious Mangalachanana Festival at the Rabindra Sadan, Kolkata, February 4, 2018